Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/07/2021

Benefits

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành đối với toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp chế, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước
- Thẩm định, rà soát và đề xuất sửa đổi đối với các quy trình, quy chế, quy định và các biểu mẫu của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước
- Chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty (ngoại trừ các văn bản có tính chất nghiệp vụ đặc thù của các Phòng/Đơn vị liên quan)
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với việc ký kết các hợp đồng của Công ty; thẩm định pháp lý đối với tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kinh doanh và hoạt động của Công ty
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty
- Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và cập nhật văn bản pháp luật đến các Phòng/Đơn vị
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty
- Thực hiện và kiểm soát toàn bộ hồ sơ công bố thông tin theo quy định, hồ sơ liên quan đến Giấy phép hoạt động, là đầu mối kết nối với các cơ quan quản lý NN
- Tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề khác của Công ty liên quan đến yếu tố pháp lý
- Tham gia Hội đồng xử lý kỷ luật lao động (nếu có) tại Công ty
- Công tác thư ký Hội đồng Quản trị
- Các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Học vấn:

- Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Luật kinh tế
- Ưu tiên là Luật sư

2. Kinh nghiệm: 

- 3 năm làm Luật sư

3. Kỹ năng:

- Soạn thảo và góp ý hợp đồng tiếng Anh

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint

- Khả năng làm việc với số liệu, tổng hợp phân tích, xác định mối quan hệ nhân quả
- Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tinh thần dịch vụ
- Ưu tiên Nam

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback