About us

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công

Employment Information

Trưởng Phòng Pháp Chế

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Law / Legal Services , Restaurant / Hotel , Tourism
Experience 5 - 7 Years

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH Ê SU HAI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NEW WORLD CAPITAL

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Hung Yen

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

LYN PROPERTY

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 44 Mil - 59,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ho Chi Minh