language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Pháp lý doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster
Updated: 21/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Trách nhiệm chính
Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả hoạt động pháp chế doanh nghiệp, tư vấn pháp lý trong hoạt động đầu tư kinh doanh, vận hành của Tập đoàn; đảm bảo các rủi ro pháp lý, hợp đồng được kiểm soát và dự báo đầy đủ.
2. Soạn thảo và thẩm định hợp đồng/văn bản thỏa thuận
- Thực hiện soạn thảo/thẩm định hợp đồng, các văn bản MOU, Termsheet; thỏa thuận làm việc với khách hàng, đối tác;
- Phụ trách công tác tham mưu pháp lý; thực hiện thủ tục pháp lý trong lĩnh vực phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực này.
- Tham gia đàm phán các giao dịch mà một trong các Công ty của Tập đoàn là một bên giao kết.
- Kiểm soát các nội dung pháp lý của hợp đồng trước khi ký kết.
3. Thẩm tra pháp lý toàn diện doanh nghiệp đối với hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp của Tập đoàn
- Xây dựng danh mục thẩm tra pháp lý doanh nghiệp.
- Thực hiện và phát hành báo cáo thẩm tra pháp lý.
- Kiểm tra thực hiện báo cáo sau hoạt động M&A.
4. Tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng
- Thu nhập hồ sơ và phân công nhân sự phụ trách.
- Nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hành động; cử luật sư tham gia bảo vệ/đại diện theo ủy quyền.
5. Cập nhật và phân tích các chính sách pháp luật mới
- Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn.
- Phát hành bản tin pháp luật và phổ biến đến Ban lãnh đạo của Tập đoàn và các Công ty.
6. Các công việc khác:
- Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng.
- Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu.

Job Requirement

1. Bằng cấp:
- Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành Luật.
- Có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
2. Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong công tác pháp chế doanh nghiệp và ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí quản lý.

3. Lắng nghe, cầu thị, năng động, chính trực

More Information

  • Age: 30 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster

http://ttgvn.com/careerCompany size: 1000
With the explosive growth in the past decade, Vietnam has proven itself to be worthy of attention by all the world’s largest companies. Samsung, Intel and...Detail

People who applied to this job also applied to:

Trưởng Phòng Pháp lý doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trung Thủy Lancaster

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts