language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng pháp lý thương mai

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land
Updated: 14/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đàm phán, soạn thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng kinh tế ( HĐ nguyên tắc, HĐ Pháp lý dự án,....)

-Thực hiện hợp đồng, theo dõi hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã ký kết

-Thanh lý hợp đồng, phụ lục đã ký kết

-Soạn thảo hợp đồng kinh tế, tranh tụng tố tụng.

-Xây dựng kế hoạch chi tiết, soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các Chủ Đất có đất thuộc phạm vị thực hiện dự án.

-Kiểm tra tài liệu pháp lý liên quan đến chủ đất và quyền sử dụng lô đất trước khi ký bản thỏa thuận với chủ đất/người được ủy quyền.

-Trao đổi và thương lượng với các chủ đất thuộc dự án để chấp thuận chính sách bồi thường của chính quyền, chính sách hỗ trợ,chấp thuận nhận bồi thường và bàn giao đất thuộc phạm vi thực hiện dự án.

-Làm việc với các Cơ quan có thểm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thu hồi đất.

-Phối hợp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến quá trình thu hồi đất.

-Giải quyết mọi tranh chấp phát sinh

-Hỗ trợ đẩy nhanh quá trình xác nhận hoàn tất công tác bồi thường từ Cơ Quan có thẩm quyền

-Các công việc được giao từ cấp trên

Job Requirement

- Làm giờ hành chính, từ 08 giờ - 17h30 giờ (nghỉ trưa 90 phút)

- Ngày thứ Bảy làm 8h- 12h 

- Có kinh nghiệm chuyên môn từ 02 năm lĩnh vực bất động sản 

- Du lịch, nghỉ mát ít nhất 01 lần/năm.

- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; phép năm, kết hôn…

- Thưởng tháng lương 13, 14,… (tùy theo hiệu quả KD của Công ty).

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm theo quy chế chung của toàn Group.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

Company size: 100-500
Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land Địa chỉ:    SH10.06-07-08, Khu Shop House  (Khu Đô Thị Sala - Đại Quang Minh)  ...Detail
Job tags / Skills: Head of Office

Trưởng phòng pháp lý thương mai

Công Ty TNHH Kinh doanh nhà An Việt Land

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts