language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

TRƯỞNG PHÒNG QA/QC

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động kiểm soát, đảm bảo chất lượng của khối tác nghiệp thuộc Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 tại Công ty.

- Phối hợp với bộ phận chức năng công ty về việc thiết lập Hệ thống đảm bảo chất lượng (QA) cho công ty để quản lý chất lượng tác nghiệp các dịch vụ của Công ty.

- Phối hợp với các Ngành/bộ phận và dự án để kiểm soát và đảm bảo chất lượng lượng tác nghiệp, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Tổ chức đánh giá chất lượng định kỳ tại các dự án, kiểm tra bất thường, kiểm tra tại các điểm quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng;

- Phát hiện sự không phù hợp và kiểm soát sự khắc phục sửa chữa;

- Tham gia phân tích các tiến trình tìm ra các nguyên nhân gây ra sự cố, lỗi chất lượng công trình để đề xuất giải pháp khắc phục;

- Kiểm soát các kết quả thực hiện của các đoàn tư vấn tại dự án có phù hợp với quy định của Nhà nước và của Công ty;

- Cung cấp cho những dự án khác tương tự, các vấn đề chất lượng gặp phải, các khả năng phát sinh để các dự án phòng ngừa;

- Tiếp nhận để theo dõi Báo cáo chất lượng định kỳ của các dự án;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng thiết lập các Quy trình, tổ chức thực hiện, đánh giá và cải tiến;

- Là đại diện đầu mối giữa Chi nhánh Công ty và đại diện cấp Công ty về Giám sát chất lượng.

- Giám sát và theo dõi năng lực của các nhân sự trong Công ty.

- Tổ chức hướng dẫn, có thể chỉ định người hướng dẫn các quy định kỹ thuật liên quan (nếu cần thiết);

- Tham gia quá trình xây dựng, áp dụng các phương pháp kỹ thuật trong quá triển khai tác nghiệp.

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu tác nghiệp.

- Tổ chức, chủ trì triển khai các buổi hướng dẫn đào tạo nội bộ về quy trình, hệ thống công ty cho các KSXD, KSGS của các dự án.

- Tổ chức các cuộc họp kỹ thuật theo định kỳ.

- Báo cáo kết quả công việc cho Ban Giám đốc

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng DD & CN, ưu tiên trường Đại học Bách khoa.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng QA/QC

- Sử dụng tiếng Anh khá

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương

www.apave.com.vn
Công ty APAVE Châu Á - Thái Bình Dương                              ...Detail

TRƯỞNG PHÒNG QA/QC

Công Ty TNHH Apave Châu Á – Thái Bình Dương – CN Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts