language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng QC - Làm việc tại Bình Phước

Updated: 07/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong từng chuyền.
 • Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn của mỗi sản phẩm.
 • Nắm bắt toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn theo mẫu, bảng màu, tác nghiệp của từng mã hàng.
 • Kết hợp với kỹ thuật khi rải chuyền từng máy, từng công đoạn kiểm tra vệ sinh công nghiệp,kiểm tra sử dụng kim, kiểm tra chỉnh chỉ…
 • Kiểm tra kỹ từng công đọan nào gặp nhiều sự cố kết hợp quản đốc, kỹ thuật cùng xử lý.
 • Báo cáo tình hình chất lượng của từng Bộ phận về Phòng Quản lý chất lượng đối với các Bộ phận được giao0
 • Kiểm soát chất lượng thành phẩm.
 • Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền.
 • Cách thức kiểm: Dựa vào mẫu đã duyệt, bảng màu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, góp ý của khách.
 • Quản lý và sắp xếp nhân sự của phòng .
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong ngành gỗ.
 • Nắm vững các quy định về quản lý.
 • Nắm vững các lĩnh vực hoạt động của Công ty .
 • Nắm vững các quy chế, nội quy và các quy định.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về hệ thống, công nghệ thông tin
 • Hoạch định, lập kế hoạch.
 • Quản lý thời gian.
 • Tổ chức, đánh giá.
 • Làm việc nhóm.
 • Quản lý ngân sách.
 • Lãnh đạo: Động viên, khuyến khích, truyền cảm hứng.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng hướng dẫn và đào tạo.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.
 • Hoạch định, lập kế hoạch.
 • Quản lý thời gian.
 • Tổ chức, đánh giá.
 • Làm việc nhóm.
 • Quản lý ngân sách.
 • Lãnh đạo: Động viên, khuyến khích, truyền cảm hứng.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 • Kỹ năng hướng dẫn và đào tạo.
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
Job tags / Skills: Head of Office

Trưởng Phòng QC - Làm việc tại Bình Phước

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts