Trưởng phòng QC (Nhà máy sản xuất hạt nhựa/ván sàn nhựa)

Công Ty Cổ Phần VHRS
Location

Hai Phong

 • Salary

  20 Mil - 30 Mil VND

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/09/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Có năng lực xây dựng cơ cấu tổ chức cho phòng QC. Đào tạo hoặc tổ chức đào tạo nhân sự.

2. Lãnh đạo và điều phối các hoạt động của phòng QC. Khả năng xây dựng và đánh giá KPI.

3. Có năng lực và phương pháp xây dựng Mục tiêu Chất Lượng (Tháng, Quý, Năm) cho Linh Kiện và Sản phẩm sản xuất.

4. Năng lực phân tích đánh giá giám sát các vấn đề về chất lượng và các hành động cải tiến khắc phục phòng ngừa về chất lượng. Các hoạt động Audit Chất lượng.

5. Khả năng đàm phán và xử lý các vấn đề chất lượng trước sx, trong sx, và sau bán hàng.

6. Hiểu biết phương pháp và chủ động xây dựng (hoặc điều chỉnh) các quy trình hoạt động của từng mảng và cả phòng QC.

7. Xây dựng các tiêu chuẩn cho các hoạt động kiểm tra quản lý chất lượng VT-LK và Sản phẩm.

8. Ưu tiên biết sử dụng và vận dụng các công cụ phân tích và phương pháp quản lý: QC-7 tool, QC-6 Method, ISO 9001-2015, PFMEA, QF-Cost, bảng AQL, …

9. Chủ động, quyết liệt và chịu áp lực cao trong việc.

Job Requirement

1. Có kiến thức và kinh nghiệm cho các hoạt động đổi mới và cải tiến cho công ty sản xuất. Ưu tiên biết 1 trong các hoạt động sau: Kaizen, Smart Working, Smart Innovation, Mind-Set, Smart Factory,…

2. Có khả năng xây dựng các mục tiêu và điều phối hoạch triển khai các hoat đông cải tiến - đổi mới cho nhà máy – công ty. 

3. Chủ động tổ chức Kick-off và kiểm soát đánh giá các dự án Cải tiến - Đổi mới (Phát sinh hoặc theo kế hoạch đã có).

4. Hiểu biết về các hoạt động đào tạo và giám sát triển khai về Mind-Set, 3R5S.

5. Hiểu biết và có chứng đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

6. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động Audit nội bộ và Audit từ bên ngoài.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback