About us

Công ty cổ phần Technokom

Employment Information

Trưởng Phòng QC

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Quality Control (QA/QC)

Công ty TNHH Minh Long

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH A.E

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

Barett Smart Factory

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Ha Nam

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 27 Tr VND

  • Hung Yen

Barett Smart Factory

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi