About us

Công ty TNHH Minh Long

Employment Information

Trưởng phòng QC

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 14/02/2021
Industry Quality Control (QA/QC)
Experience 3 Years

Công ty cổ phần Technokom

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY TNHH A.E

$ Competitive

  • Hung Yen | Ha Noi

Barett Smart Factory

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMEDTECH VIỆT NAM

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 11 Tr - 13,2 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Ha Nam

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi

Barett Smart Factory

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hung Yen

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 23 Tr - 27 Tr VND

  • Hung Yen