About us

PERSOLKELLY Vietnam

Employment Information

Trưởng Phòng QC

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2023
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 15 Years

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BANICO

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Ninh

Headhunter HRchannels Group

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ 10 Mil - 11 Mil VND

  • Bac Ninh

Nhà máy nhựa y tế Mediplast

$ Over 20 Mil VND

  • Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Bac Ninh

VMED GROUP

$ Over 7 Mil VND

  • Bac Ninh

VMED GROUP

$ Over 7 Mil VND

  • Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ Competitive

  • Bac Ninh