About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Employment Information

Trưởng Phòng Quan hệ Cổ đông

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Securities , Finance / Investment
Experience 5 Years

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 35 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam (TIMES GARDEN VIET NAM., JSC)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ Competitive

  • Ha Noi