About us

Cty TNHH Thép An Hưng Tường

Employment Information

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - NSS

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Executive management , Mechanical / Auto / Automotive , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 Years

Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Thai Binh | Nghe An

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

  • Thanh Hoa

Công ty TNHH MTV May Phú Anh

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Vinh Phuc | Thanh Hoa | Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Kien Giang | Thanh Hoa

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Kien Giang | Thanh Hoa