Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Binh Thuan | Ninh Thuan

Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Cty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AGREX SAIGON

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Phát Triển Giáo Dục SS Global

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Circle K Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Na No Phạm Gia

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh