About us

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa

Employment Information

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 29/08/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY TNHH ACE ANTENNA

$ Competitive

  • Ha Noi | Ha Nam

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

$ 20 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 22 Mil - 24,2 Mil VND

  • Ha Noi | Ha Nam | Hung Yen

MegaCEO

$ 14,3 Mil - 15,4 Mil VND

  • Ha Noi | Hoa Binh

MegaCEO

$ 19,8 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Hai Duong

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ban Mai

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi