About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

Employment Information

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng_Làm việc tại Long An

Job level Manager
Salary $ 18,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 2 - 3 Years

Location

Long An

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Long An

CÔNG TY TNHH SX TM -DV SABLANCA

$ Competitive

  • Long An

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

$ 50 Mil - 70 Mil VND

  • Long An

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 20 Mil - 50 Mil VND

  • Long An | Ba Ria-VT

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Long An

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 6,5 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Long An

Công ty cổ phần Nafoods Miền Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Long An