language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án - Làm Việc Tại Bình Phước/HCM

Updated: 17/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện của dự án;
 • Quản lý nhà thầu thi công về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và an toàn lao động;
 • Báo cáo về khối lượng, tiến độ công việc dự án và tham mưu cho TGĐ kịp thời;
 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban của Công ty nhằm thực hiện dự án hiệu quả nhất;
 • Thực hiện kiểm tra năng lực, phân công, giám sát công việc;
 • Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc chỉ đạo, phân công.

Job Requirement

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Hiểu biết sau về quản lý chất lượng nhà máy
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy
 • Có khả năng hoạch định, lên kế hoạch, sắp xếp công việc tốt;
 • Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án - Làm Việc Tại Bình Phước/HCM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts