language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.namlongvn.com

Nam Long là một Công ty gần 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora. Tổng tài sản hiện tại của NLG hơn... Detail

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Thiết Kế)

Employment Information

Job Description

 • Tham gia theo dõi, kiểm soát ngân sách thiết kế của dự án;
 • Chịu trách nhiệm lập và triển khai, theo dõi, kiểm tra kế hoạch thiết kế của dự án theo mục tiêu công ty;
 • Chịu trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận nội bộ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn như Quy hoạch, R&D, Pháp Lý, Thiết kế, Sale & Marketing, …);
 • Chịu trách nhiệm phối hợp về vấn đề thiết kế giữa các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và thi công;
 • Tham gia đánh giá chất lượng thiết kế của dự án.
 • Tham gia Ban phát triển sản phẩm, thực hiện công việc theo phân công của trưởng nhóm.
 • Tham gia thương thảo, quản lý các tư vấn thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ, sự phối hợp giữa các tư vấn để thực hiện các mục tiêu dự án.
 • Đảm bảo phối hợp công tác thiết kế và các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Tham gia đánh giá, kiểm soát chất lượng sản phẩm của tư vấn thiết kế và sự phù hợp tổng thể của thiết kế dự án.
 • Tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng thiết kế, chất lượng sản phẩm.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành cầu đường, xây dựng, kiến trúc hoặc chuyên ngành liên quan, thông thạo các phần mềm chuyên ngành

 • Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý thiết kế xây dựng.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực quản lý thiết kế với quy mô công ty/Dự án tương tự
 • Xây dựng: có hiểu biết chuyên sâu về Quản lý dự án, Thiết kế kỹ thuật trong Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Thẩm định/Thẩm tra thiết kế;
 • Kỹ thuật xây dựng: có khả năng sáng tạo và áp dụng khoa học kỹ thuật trong thực tế công việc, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý, kỹ thuật, quy trình và thiết bị trong các lãnh vực xây dựng, điện, nước, v.v để thiết kế và xây dựng các dạng công trình khác nhau;
 • Thiết kế: kiến thức chuyên sâu về thiết kế, các công cụ, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ chi tiết, và vẽ phác thảo;
 • Luật: nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành xây dựng của Việt Nam và nước ngoài.

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Thiết Kế)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts