language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch Kinh doanh

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup

Job Description

 • Quản lý, điều hành và triển khai, thực hiện các kế hoạch, chức năng nghiệp vụ của Ban Kế hoạch kinh doanh tới các Ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc khối phụ trách
 • Tổ chức triển khai công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch SXKD-QT ngắn, trung, dài hạn hiệu quả - khả thi phù hợp với đặc thù từng ngành nghề, công ty, đơn vị và theo đúng chiến lược, mục tiêu, định hướng phát triển của tập đoàn.
 • Chủ trì, chỉ đao công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo từng khối (nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, đầu tư, dịch vụ,..), từng nhóm ngành nghề hoặc đơn vị theo định kỳ quý, 06 tháng, năm; và theo yêu cầu của Ban Giám đốc Tập đoàn.
 • Tổ chức tham mưu, phối hợp cùng Giám đốc Ban và cán bộ lãnh đạo các ban phòng, công ty, đơn vị thuộc tiến độ, hiệu quả, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD-QT của các ban phòng, công ty, đơn vị thành viên thuộc định kỳ theo tháng, quý, năm.
 • Chủ trì công tác xây dựng chuẩn hóa hệ thống hệ thống quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, form, bảng biểu mẫu lập kế hoạch báo cáo và kế hoạch ngày, tuần, tháng, quý, năm của của các, ban phòng, công ty- đơn vị thành viên, bộ phận, cá nhân thuộc
 • Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc ban và các ban phòng, công ty, đơn vị xây dựng bà triển khai hệ thống BSC & KPI quản lý chiến lược, kế hoạch SXKD-QT cho khối phụ trách
 • Phối hợp cùng các ban phòng, công ty đơn vị thuộc thu thập, tổng hợp, thông tin thị trường, kinh tế, chính sách, vi mô, vĩ mô, diễn biến, xu hướng thị trường ngành, tình hình đối thủ, tâm lý, nhu cầu khách hàng, các thông tin dữ liệu, kế hoạch, báo cáo quản trị nội bộ và tổ chức quản lý lưu trữ, khao học, chia sẻ tập trung, xuyên suốt trên toàn hệ thống.
 • Chủ động phân tích, nhận biết các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập và quản lý triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD-QT của các ban phòng, công ty, đơn vị thuộc tổ chức hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết, khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính… hoặc các chuyên ngành khác tương đương
 • Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tại các khối Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, Bất động sản, Hạ tầng giao thông… và 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty, tập đoàn lớn
 • Tiếng Anh giao tiếp (trình độ C)
 • Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xây dựng quan hệ và ngoại giao tốt
 • Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường
 • Trung thực, năng động, sáng tạo, tổ chức công việc khoa học
 • Khả năng chịu được áp lực trong công việc

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

http://ttgroup.com.vn/Company size: 1.000-4.999
Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60...Detail

Similar jobs

Trưởng phòng Quản lý Kế hoạch Kinh doanh

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts