language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Quản Lý Nguồn Vốn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn.
 • Triển khai và theo dõi sát các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
 • Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định về dòng tiền, sử dụng các sản phẩm vay tín dụng.
 • Giao dịch trực tiếp với các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để thực hiện công tác tài chính theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.
 • Trực tiếp triển khai các nghiệp vụ thanh toán, vay, trả, mở và thanh toán L/C…
 • Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng
 • Phối hợp với các thành viên trong tổ chức, các bộ phận/đơn vị có liên quan trong Công ty để đảm bảo công tác thanh toán và tăng hiệu quả tài chính.
 • Hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận để đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của bộ phận.
 • Đề xuất xây dựng hoặc thay đổi các quy định, quy trình liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận/phòng và Công ty.
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu
 • Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc tài chính/Tổng Giám đốc
 • Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc tài chính

Job Requirement

 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
 • Số năm kinh nghiệm làm kế toán – tài chính – tín dụng: 5 năm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 28 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

www.tayho.com.vnCompany size: 200-500
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, với vai trò chính là Chủ đầu tư, nhà thầu thi công với 25 năm kinh...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Quản Lý Nguồn Vốn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts