About us

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

Employment Information

Trưởng phòng quản lý sản xuất

Job level Manager
Salary $ 1.300 - 1.500 USD
Deadline to apply 14/04/2023
Industry Manufacturing / Process
Experience 5 - 18 Years

Headhunter HRchannels Group

$ 33 Mil - 66 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Bac Ninh

Headhunter HRchannels Group

$ Over 37,4 Mil VND

  • Bac Giang | Ha Noi | Vinh Phuc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

$ Competitive

  • Vinh Phuc

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Vinh Phuc

Công ty CP Scots English Australia

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Hai Duong | Vinh Phuc

BIM Group

$ Competitive

  • Vinh Phuc

BIM Group

$ Competitive

  • Vinh Phuc

BIM Group

$ Competitive

  • Vinh Phuc

Headhunter HRchannels Group

$ 22 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi | Vinh Phuc | Bac Ninh

THỜI TRANG LINING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Vinh Phuc