language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Quản Lý & Thu Hồi Nợ

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 17/07/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thiết lập quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ thu nợ
- Xây dựng đội ngũ tác nghiệp thu nợ hiệu quả;
- Phân tích, đánh giá hiệu quả, triển khai cải tiến thu nợ .
- Phân tich kết quả tình hình khách hàng thực tế, đề xuất chính sách quản lý rủi ro
- Tổ chức, xây dựng và quản lý các báo cáo nghiệp vụ của Phòng Thu nợ
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Khối, cấp Quản lý Trung tâm giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm công việc thu hồi nợ thị trường tại Ngân hàng, Tài chinh tiêu dùng
- Ít nhất 2 năm đảm nhiệm vị trí Quản lý cấp tương đương
- Có kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành và kiểm soát công việc tốt
- Có tính sáng tạo, làm việc độc lập, chịu trách nhiệm về công việc.
- Có khả năng chịu áp lực cao.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Trưởng Phòng Quản Lý & Thu Hồi Nợ

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts