About us

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Finance / Investment , Quality Control (QA/QC) , Accounting / Auditing / Tax
Experience 2 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Tuấn Ân

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Techcombank

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh