About us

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

Employment Information

Trưởng Phòng Sản Xuất

Job level Manager
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/05/2021
Industry Environmental , Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 Years

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 24,2 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Binh Duong | Dong Nai

MegaCEO

$ 61,6 Mil - 66 Mil VND

  • Binh Phuoc | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Vinhthinh Biostadt

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Long Thanh Plastic

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh