language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Trưởng Phòng Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB
Updated: 23/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp Tài trợ thương mại (TTTM) toàn hệ thống:
- Kiểm tra và duyệt trên chương trình các tác nghiệp về TTTM
- Đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát rủi trong xử lý nghiệp vụ TTTM
- Kiểm tra nội dung tư vấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cho khách hàng theo yêu cầu của ĐVKD
- Kiểm tra tài liệu đào tạo về lĩnh vực tác nghiệp TTTM và thực hiện đào tạo
2. Định hướng và quản lý cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ đơn vị
- Kiểm soát hoặc soạn thảo và trình ban hành quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến tác nghiệp TTTM
- Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì
- Kiểm tra nội dung các phần công việc trong quy trình có liên quan đến Phòng
- Giám sát, đánh giá tính tuân thủ quy trình, quy định, rủi ro trong hoạt động TTTM của các ĐVKD
- Giám sát, đôn đốc thực hiện và duyệt báo cáo theo quy định của OCB và NHNN
- Kiểm tra, giám sát lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Ngân hàng, Kinh tế...
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài trợ thương mại, trong đó 3 năm kinh nghiệm quản lý
- Nghe, nói, đọc, viết thông thạo ngoại ngữ chuyên ngành
- Thành thạo tin học văn phòng

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnCompany size: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có 122 điểm giao dịch (bao gồm 01 hội sở, 34 chi nhánh, 87 phòng giao dịch) tại các thành phố và vùng kinh tế...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Tác Nghiệp Tài Trợ Thương Mại

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts