language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Tài Chính (Chủ Đầu Tư - BĐS)

Công Ty CP Đầu Tư IMG
Updated: 17/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Đảm bảo vốn hoạt động của Công ty luôn có đủ và ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho quản lý sản xuất kinh doanh.
- Tham mưu cho CT. HĐQT/ Ban TGĐ trong việc dự báo dòng tiền và đưa ra các giải pháp sử dụng nguồn tiền hiệu quả.
- Dự báo rủi ro tài chính và đề xuất biện pháp phòng ngừa để hạn chế tổn thất tài chính cho Công ty.
- Thực hiện việc điều phối dòng tiền trong toàn hệ thống Công ty theo kế hoạch, chủ trương đã được CT. HĐQT/Ban TGĐ duyệt.
- Phối hợp cùng Phòng kế toán phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh đế cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
- Tham mưu Ban TGĐ lập dự án đầu tư và tính toán hiệu quả đầu tư tại các dự án của Công ty.
- Thẩm định các dự án đầu tư, đưa ra các giải pháp đầu tư tài chính hiệu quả trên cơ sở phân tích và đánh giá dự án và thị trường, nguồn tài chính để tham mưu cho Ban TGĐ chọn lựa phương án đầu tư hiệu quả nhất.
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng nhằm tìm kiếm những nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

Job Requirement

- Nam/ nữ, từ 35 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại Học chính quy chuyên nghành Tài Chính hoặc các chuyên nghành khác có liên quan
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản, Ngân hàng hoặc các tổ chức có hoạt động kinh doanh liên quan.
- Kỹ năng cần thiết cho công việc: Kỹ năng quản lý, Chịu được áp lực công việc cao, biết cách quản lý thời gian, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Đầu Tư IMG

www.img.vnCompany size: 200
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (www.img.vn) được thành lập vào ngày 08/12/2007. IMG hoạt động với mô hình là một công ty quản lý quỹ đầu tư vào chính các dự án,...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Tài Chính (Chủ Đầu Tư - BĐS)

Công Ty CP Đầu Tư IMG

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts