language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Tài Chính / Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu Long An
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.1 Hoạch định và/hoặc Tham mưu Ban Tổng Giám Đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty:

- Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.

- Tổng hợp, giám sát các thông tin tài chính từ các bộ phận khác, phân tích và báo cáo cho Ban TGĐ

- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại phòng TCKT/ chi nhánh trực thuộc

- Phối hợp các phòng ban tham mưu giúp Lãnh đạo công ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

1.2 Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của công ty:

- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, hoạch định kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của công ty trình Ban TGĐ xem xét phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt

- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban TGĐ.

- Tham mưu các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cẩu sản xuất kinh doanh.

1.3 Tổ chức triển khai, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của công ty:

- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/ chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích, báo cáo kịp thời và đề xuất hướng xử lý cho Ban TGĐ

- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/ cung cấp dịch vụ….và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/ đối tác/ khách hàng. Ý kiến về công tác tổ chức quản lý quỹ/ két tiền mặt của công ty.

- Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

1.4 Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ/ đột xuất và giải trình chi tiết gửi Ban TGĐ

- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty và cơ quan quản lý Nhà nước

1.5 Tham gia thẩm định các dự án/ kế hoạch đầu tư sản xuất/ tài chính – tiền tệ:

- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả về tài chính các dự án/ kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế

- Chủ trì hoặc tham gia các dự án của công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp

1.6 Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng:

- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.

- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

1.7 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban TGĐ.

Job Requirement

Giới tính:  Nữ/Nam

Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường Kinh tế, tài chính, chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

- Sử dụng thành thạo tin học: Microsoft , phần mềm kế toán

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm, hiểu biết rõ về hệ thống Tài chính/Kế toán Việt Nam.

- Kiến thức tốt về quản lý tài chính, và quản trị rủi ro.

Kỹ năng & khả năng:

- Nắm vững các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của NN có liên quan và công ty.

- Am hiểu tình hình thực tế kinh doanh, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán, tài chính của công ty

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao

- Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý; Kỹ năng phân tích và lập báo cáo; Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt, giải quyết vấn đề/ xung đột tốt

- Hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức trong phòng; đánh giá đúng khả năng và sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ CBNV trong phòng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, tính trung thực.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Điều kiện sức khỏe: tốt.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 6 ngày/tuần
 • Training opportunities: - Cơ hội đào tạo nâng cao chuyên môn
 • Colleagues: - Hòa đồng, hỗ trợ công việc, nhiệt tình, trách nhiệm
 • Benefit: - Có xe đưa rước từ đường Võ Văn Kiệt TPHCM

Company Overview

Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu Long An

www.limexco.netCompany size: 300
Lời đầu tiên Limexco xin được gửi tới Quý khách lời chúc sức khoẻ và luôn gặt hái được nhiều thành công. Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu...Detail

Trưởng Phòng Tài Chính / Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu Long An

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts