language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý các hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán:

Xây dựng hệ thống, cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính Kế toán

Chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế theo cơ chế quản lý của Công ty và quy định Pháp luật

Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về TCKT liên quan đến các bộ phận và nghiệp vụ kế toán của nhân viên. Tổ chức hướng dẫn, giám sát và phối hợp với các bộ phận thực hiện các quy trình, quy định được phê duyệt.

- Lập các dự án của phòng, tạo công việc và phân công người phụ trách, deadline thực hiện
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và ghi nhận tiến độ hoàn thành

- Theo dõi, cập nhật các chế độ, chính sách mới của Nhà Nước về kế toán, tài chính, thuế, hải quan, ...
- Cập nhật và hướng dẫn thực hiện cho nhân viên và các phòng ban liên quan.

Phụ trách tài chính, kế toán, thuế các đơn vị, công ty trực thuộc

Tuyển dụng và đào tạo các vị trí chức danh trong Phòng TCKT

2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn – Tài chính:

Cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Phân tích và lập kế hoạch tài chính, kiểm tra, giám sát, và đánh giá tình hình thực hiện
- Đề xuất các điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế
- Lập báo cáo quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, dòng tiền, xác định ưu nhược điểm của Công ty.
- Thuyết trình báo cáo quản trị tài chính trước Ban lãnh đạo

Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề khác về tài chính

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn – Kế toán:

Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê

Tính toán và trích đúng, đủ, kịp thời các khoản phải nộp Nhà Nước, các quỹ để lại Công ty, các khoản dự phòng

Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Thực hiện tính giá thành, giá vốn sản phẩm. Thiết lập các thông số tính giá thành chuẩn đưa vào hệ thống

Hạch toán các bút toán liên quan: tiền thưởng, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các chi phí trả trước dài hạn, trích và chi tiêu các quỹ, các khoản trích trước, thay đổi nguồn vốn, phân chia lợi nhuận, các khoản phải trả cho Nhà Nước

Tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá giá trị tài sản định kỳ, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các biện pháp xử lý các trường hợp mất mát, hao mòn, hư hỏng, …

Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo thuế theo quy định của Chế độ kế toán, Thuế.

Tổ chức kiểm tra, đối chiếu số liệu nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc

Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán của Công ty đầy đủ, khoa học, bảo mật

4. Công tác đối ngoại:

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thanh tra, khách hàng, nhà cung cấp … về các vấn đề liên quan đến phòng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Job Requirement

1. Học vấn: Đại học

2. Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành Tài chính Kế toán;
- Chứng chỉ kế toán trưởng;
- Ưu tiên có chứng chỉ CFO.

3. Kinh nghiệm:

Trên 05 năm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng, nội thất.

4. Kiến thức :

- Nắm rõ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán;
- Có khả năng phân tích, dự báo tài chính và cảnh báo rủi ro;
- Hiểu biết chuyên sâu về hạch toán kế toán;
- Hiểu rõ và nắm bắt kịp thời luật doanh nghiệp luật kế toán, luật lao động, bảo hiểm hiện hành;
- Có kiến thức cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Sử dụng phần mềm kế toán thành thạo.

5. Kỹ năng bắt buộc:

Quản lý, lãnh đạo

Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm

Thuyết trình, phỏng vấn, đào tạo, thuyết phục

Tư duy logic 

6. Tố chất:

Có tầm nhìn

Thận trọng, điềm tĩnh

Chịu được áp lực công việc cao

Năng động, sáng tạo

7. Chỉ tuyển ứng viên nữ 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 45
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 2 tháng
 • Working time: 8h -12h; 13h- 17h
 • Holidays: Chủ nhật và các ngày lễ, tết

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM

https://thuoctamgroup.comCompany size: 25-99
  Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm hoạt động trong các lĩnh vực chính: - Tư vấn thiết kế Kiến Trúc - Nội Thất - Thi công công trình xây...Detail

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC THƯỚC TẦM

Employment Information

Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Location