Location

Ha Noi

 • Salary

  20 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  5 - Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Job Description

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán, thuế và nghiệp vụ tài chính kế toán; kiểm soát nội bộ.

- Tổ chức bộ máy tài chính, kế toán tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu phân tích quản trị của công ty;

- Kiểm soát việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị của Công ty;

- Lập và tổng hợp ngân sách hàng tháng, hàng năm;

- Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí;

- Tham gia xây dựng quy trình, quy định Công ty;

- Tham gia vào các hoạt động, kế hoạch tài chính của Công ty

- Tham mưu phương án huy động vốn, chủ trì làm việc với các đối tác để huy động vốn đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành BDS
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toá
 • Sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo
 • Có kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên.Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc.Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng.
 • Có kiến thức/kỹ năng – Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
 • Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
 •  Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback