Trưởng phòng Tài chính Kế toán

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HHG
Location

Quang Ngai

 • Salary

  20 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  5 - 6 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  31/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty.
2. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.
3. Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí….
4. Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.
5. Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.
6. Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
7. Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
8. Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, tư vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.
9. Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
10. Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
11. Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế, tài chính.
12. Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.
13. Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.
14. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
2. Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
3. Sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo
4. Có kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên.Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc.Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng.
5. Có kiến thức/kỹ năng – Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
6. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
7. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
8. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.
9. Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên.
10. Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 30 - 35
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback