Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Trưởng Phòng Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp (Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư Nghiệp)

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 12/12/2018

Employment Information

Job Description

1. Hỗ trợ Phó Giám đốc phụ trách BTC NLNN trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp các CTTV thuộc phạm vi quản lý của Ban như:

+ Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn CTTV lập và kiểm soát ngân sách hoạt động năm.

+ Thẩm định Kế hoạch tài chính.

+ Giám sát tình hình sử dụng vốn tại các đơn vị.

+ Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD của CTTV. Phân tích và so sánh mô hình các công ty cùng ngành.

+ Quản lý Người đại diện, Tổ đại diện vốn của T&T tại các CTTV thuộc Ban quản lý theo quy chế quản lý Người đại diện….

+ Nghiên cứu, phối hợp, đề xuất phương án tái cơ cấu theo đó đề xuất việc đầu tư thêm hoặc thoái bớt các đơn vị, các tài sản không hiệu quả.

+ Phối hợp với Ban KSNB, BKT thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác TCKT tại các CTTV.

2. Lập kế hoạch công việc định kỳ cho Phòng tài chính quản trị Doanh nghiệp

3. Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự phòng các phương án thực hiện các công việc phát sinh khác ngoài kế hoạch. Phản ứng nhanh, kịp thời, báo cáo cấp trên và đề xuất giải pháp cho các công việc phát sinh đó.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn, phân công công việc và giám sát tình hình thực hiện của các chuyên viên cấp dưới.

5. Đào tạo chuyên môn cho chuyên viên cấp dưới để nâng cao chất lượng công việc.

6. Thực hiện tuyển dụng và đánh giá chất lượng công việc chuyên môn của các chuyên viên cấp dưới.

7. Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu.

Job Requirement

  1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh trở lên.
  2. Có ít nhất 8 kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn quy mô lớn
  3. Có chứng chỉ CPA/ACCA/CIMA là 1 ưu thế
  4. Có kỹ năng phân tích và lập báo cáo
  5. Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc
  6. Thành thạo các phần mềm Office, kế toán, ERP
  7. Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, công việc, linh hoạt trong các tình huống
  8. Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

http://ttgroup.com.vn/Company size: 1.000-4.999
Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60...Detail

Similar jobs

Trưởng Phòng Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp (Lĩnh Vực Nông - Lâm - Ngư Nghiệp)

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts