About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

Employment Information

Trưởng Phòng Tài Chính Quản Trị

Job level Manager
Salary $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Manufacturing / Process , Quality Control (QA/QC) , Interior / Exterior
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nhựa Đông Á

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi