About us

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 23/07/2020
Industry Executive management , Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 3 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

 • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

 • Binh Phuoc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

 • Binh Phuoc

HDBank

$ Competitive

 • Binh Phuoc | Dong Nai

HDBank

$ Competitive

 • Binh Phuoc | Dong Nai

Công Ty CP Nguyên Vũ

$ Competitive

 • Binh Phuoc

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Binh Phuoc | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Bất Động Sản Thành Phương

$ Competitive

 • Binh Phuoc

Công Ty CP Nguyên Vũ

$ Competitive

 • Binh Phuoc

Công Ty CP Nguyên Vũ

$ Competitive

 • Binh Phuoc

Công Ty CP Nguyên Vũ

$ Competitive

 • Binh Phuoc