About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG TELESALE - LĨNH VỰC GIÁO DỤC (HÀ NỘI, 20 - 35 MIL/ THÁNG)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Education /Training
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUCA CORPORATION

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

JELLYFISH Education Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE

$ Competitive

  • Ha Noi