About us

MegaCEO

Employment Information

Trưởng Phòng Thiết Kế (Sự Kiện, 1300USD, NT7540)

Job level Manager
Salary $ 1.000 - 1.300 USD
Deadline to apply 24/08/2020
Industry Arts / Creative Design , Event , Architect
Experience 5 - 6 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Vinh Phuc

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

BRG Group

$ Competitive

 • Ha Noi

BIM Group

$ Competitive

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Tập đoàn CEO

$ Competitive

 • Quang Ninh | Ha Noi

Tập đoàn CEO

$ Competitive

 • Quang Ninh | Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi