language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

Công ty cổ phần KHC GROUP

KHC GROUP là một Tập đoàn đa ngành, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như : Xây dựng, sản xuất, bán lẻ…  trong đó lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là đầu tư xây dựng bất động sản. Trong gần... Detail

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện công tác đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.

- Lập các kế hoạch về vật tư, cung ứng, điều phối vật tư cho các dự án theo tuần, tháng, quý, năm trình Chủ quản phê duyệt.

- Quản lý và cập nhật danh sách các nhà cung cấp chính, các nhà cung cấp đen và các nhà cung cấp tiềm năng.

- Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- Xem xét đề xuất các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ từ các phòng/ban, công ty thành viên trình BGĐ phê duyệt.

- Lựa chọn, quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian, giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…

- Thương thảo giá cả, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế với các Nhà Cung ứng.

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống kho bãi của Công ty.

- Duy trì thực hiện hệ thống sổ sách kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính.

- Quyết toán định kỳ tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.

- Thực hiện khảo sát thị trường định kỳ, phân tích và chuẩn bị báo cáo thị trường.

- Thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Công ty.

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp.

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại vị trí tương đương.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hoa.

- Ưu tiên nữ, người Việt gốc Hoa.

More Information

 • Probationary period: 02 tháng
 • Working time: Thứ 2 - Thứ 6
 • Experience: 5 - 10 Years

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA

Công ty cổ phần KHC GROUP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty cổ phần KHC GROUP

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA

Location