About us

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

Employment Information

Trưởng phòng Thương Mại Điện Tử

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 04/12/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development
Experience 3 - 5 Years

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Mỹ Phục - Eva De Eva

$ Competitive

  • Ha Noi

Baby Corporation Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Galle Watch - Hệ Thống Phân Phối Đồng Hồ Cao Cấp

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi