language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng vận hành (chi nhánh Bình Dương)

JTEXPRESS chi nhánh Bình Dương
Updated: 11/10/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

- Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.

- Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.

- Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

- Lập kế hoạch kinh doanh và marketing

- Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

- Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.

- Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

Job Requirement

-    Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty

-     Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.

-      Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty.

-     Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của công ty.

-      Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.

-         Lập kế hoạch kinh doanh và marketing

-         Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

-         Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.

-         Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 26 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

JTEXPRESS chi nhánh Bình Dương

https://jtexpress.vn/Company size: trên 5000
•J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong. Chúng...Detail

Similar jobs

Trưởng phòng vận hành (chi nhánh Bình Dương)

JTEXPRESS chi nhánh Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts