About us

CÔNG TY CỔ PHẦN KTG ENERGY

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH O&M

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/10/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , Civil / Construction

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Vina

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biên Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn 3 Jean

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty CP Công trình Giao Thông Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Vina

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

$ Competitive

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai

Tập đoàn KTG

$ Competitive

  • Dong Nai