About us

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TĐ

Employment Information

Trưởng phòng vât tư

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 13/10/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Purchasing / Merchandising , Civil / Construction
Experience 5 - 7 Years

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP HGA01

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRACLE RETAIL VIỆT NAM

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Bách Tường Phát Holdings

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TLM MIỀN BẮC

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi