Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trưởng phòng Vi sinh

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex
Updated: 09/12/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Điều hành hoạt động tổ vi sinh

 • Tổ chức lấy mẫu kiểm tra vi sinh: chuẩn bị dụng cụ, đồ đựng, chỉ đạo tổ viên thực hiện lấy mẫu (hoặc huấn luyện cho nhân viên lấy mẫu thực hiện).
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy định, tuân thủ các quy tắc an toàn, vệ sinh, tuân thủ quy trình,… của tổ viên:

2. Thực hiện kiểm tra mẫu

 • Thực hiện lấy mẫu để kiểm tra đối với: nguyên liệu, bao bì, thành phẩm, bán thành phẩm, mẫu nước, mẫu khí nén, các mẫu thẩm định, theo dõi độ ổn định, các mẫu vệ sinh cá nhân, khu vực sạch,...
 • Thực hiện kiểm tra các mẫu theo tiêu chuẩn, hướng dẫn, đề cương,... đã phê duyệt, ban hành. Lập hồ sơ phân tích, ra phiếu báo kết quả, ghi chép sổ tay kiểm nghiệm viên, các nhật ký, phiếu theo dõi,...

3. Lên kế hoạch vật tư tiêu hao trong tổ

 • Theo dõi, kiểm tra tình trạng tồn dư các vật tư tiêu hao trong tổ.
 • Lập kế hoạch dự trù, yêu cầu vật tư cho các vật tư tiêu hao (bao gồm cả thiết bị),...đảm bảo tính sẵn có, đẩy đủ, chất lượng đối với các vật tư này để phục vụ công tác kiểm nghiệm.

4. Huấn luyện

 • Tham gia huấn luyện đối với kiểm nghiệm viên mới: trong phạm vi tổ vi sinh, hoặc các KNV mới khác theo yêu cầu của quản lý.

5. Công tác thẩm định

 • Thực hiện thẩm định các chỉ tiêu vi sinh trong các chương trình thẩm định của công ty theo các quy định, đề cương thẩm định đã được phê duyệt, ban hành..
 • Tham gia sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng cho phương pháp vi sinh (bao gồm thực hiện đối với các thiết bị có thể thực hiện trong nội bộ công ty, và phối hợp thực hiện với các thiết bị thuê dịch vụ)

6. Các công việc khác

 • Tham gia xây dựng hệ thống hồ sơ, tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng – phòng kiểm tra chất lượng.
 • Soạn thảo, cập nhật, sửa đổi, bổ sung đối với các qui trình liên quan đến thử nghiệm vi sinh và các hướng dẫn công việc có liên quan.
 • Các công việc khác khi phát sinh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Sinh học.
 • Tiếng Anh và vi tính thành thạo.
 • Có kiến thức về ISO, HACCP, có khả năng quản lý, theo dõi, giao tiếp tốt.
 • Có 8-10 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.
 • Có kỹ năng lãnh đạo.Có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy Dược, nhà máy đạt WHO GMP là một lợi thế.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

http://www.vimefulland.com.vn/Company size: 100-499
Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Pharma Group) là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam kinh doanh trong nhiều lĩnh vực,...Detail

Similar jobs

Trưởng phòng Vi sinh

Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts