About us

CÔNG TY TNHH BAO BÌ EAST COLOR VIỆT NAM

Employment Information

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Job level Manager
Salary $ 20,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Import / Export , Others
Experience 2 - 4 Years

First Alliances

$ 28 Tr - 33 Tr VND

 • Bac Ninh

Panda global logistics co. ltd

$ Competitive

 • Bac Ninh

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Bac Ninh

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

MegaCEO

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Bac Giang

MegaCEO

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ha Noi | Hung Yen | Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM FARINA

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Bac Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Bac Ninh

HDBank

$ Competitive

 • Ha Noi | Bac Ninh

CÔNG TY TNHH BAO BÌ EAST COLOR VIỆT NAM

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Bac Ninh