About us

Công Ty TNHH Sunjin Vina

Employment Information

TRƯỞNG TRẠI TÔM

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Agriculture , Fishery , Animal Husbandry / Veterinary
Experience 3 - 5 Years

Location

Ca Mau

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ca Mau

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Kien Giang | Ca Mau | Can Tho

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

$ Competitive

  • Ca Mau | Soc Trang

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc

$ Competitive

  • Ca Mau | Dong Thap | Soc Trang

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 8,4 Mil - 25 Mil VND

  • Thai Nguyen | Tien Giang | Ca Mau

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong | Ca Mau | Vinh Long