About us

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

Employment Information

Tư Vấn Bán Hàng - Subaru Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Digiworld Corporation

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi