About us

Công ty TNHH Toyota Hà Đông

Employment Information

Tư Vấn Bán Hàng Toyota

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Online Marketing , Customer Service , Mechanical / Auto / Automotive
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty Cổ phần thương mại Vương Quốc Nội Thất

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM

$ 9 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CELA DETOX VIỆT NAM

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Toyota Hà Đông

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi