language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Tư Vấn Giải Pháp Hạ Tầng

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Updated: 19/06/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đánh giá, khảo sát yêu cầu tổng thể hệ thống

 • Thiết kế chức năng (sơ đồ, lựa chọn thiết bị, kiến trúc & vận hành hệ thống …)

 • Tổ chức cấu hình & triển khai Demo giải pháp thiết kế (mô hình triển khai, sơ đồ đấu nối, tính năng thử nghiệm, qui trình thực hiện)

 • Lập và thuyết trình kế hoạch triển khai dự án (nội dung, thời gian, quy trình, nhân sự thực hiện, chi phí, quản trị dự án, đánh giá kết quả, nghiệm thu, bảo hành, Catalog, …)

 • Lập kế hoạch đào tạo (nội dung, đối tượng, thời lượng, chi phí…)

 • Tư vấn, qui hoạch tổng thể (giải pháp hệ thống, thiết bị đề xuất, tiến trình đầu tư, phân tích tối ưu)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Master chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Có chứng chỉ: CCNA, CCNP, LPI, CEH hoặc các chứng chỉ tương đương. Ưu tiên có chứng chỉ CCIE

 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn giải pháp tổng thể về CNTT

 • Có hiểu biết về sản phẩm Cisco, HP, IBM, MS và sử dụng công cụ chạy cấu hình của Cisco, IBM, HP là một lợi thế

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

http://cmcsisg.vn/Company size: 300
CMC Saigon System Integration Co.,Ltd (CMCSI Saigon) is a member of CMC Technology Group, the Leading System Integrator in Vietnam (HCA 2016), top 200 Best...Detail

Similar jobs

Tư Vấn Giải Pháp Hạ Tầng

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts