About us

Công ty Cổ phần tập đoàn IDC

Employment Information

Tư Vấn Giải Pháp Kỹ Thuật - Presales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 14/11/2020
Industry Consulting , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 27 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty Cổ Phần Grande

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Công nghệ Fastwork Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi