About us

Công ty TNHH Laud JVC

Employment Information

Tư vấn giám sát điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Civil / Construction
Experience 5 - 10 Years

Cty SGS Việt Nam TNHH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 39,6 Tr - 66 Tr VND

  • Hung Yen | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng BCons

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Vinh Phuc

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Anh ngữ ULS Quốc tế

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GINET VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh