About us

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Employment Information

Tư Vấn Hệ Thống CNTT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 01/09/2021
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi