About us

Công Ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

Employment Information

TƯ VẤN VIÊN BẢO HIỂM

Job level Entry Level
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Insurance

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi | Vinh Phuc

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 17,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ BIDV MetLife

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi