About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

Tư vấn viên địa ốc - Đất Xanh Group (Làm việc tại Đồng Nai)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Customer Service , Restaurant / Hotel , Entry Level / Internship

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 35 Tr - 75 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 35 Tr - 75 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 95 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 9 Tr - 14 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TPHCM- FAHASA

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai